OPZET TECHNISCHE OPLEIDING IN HOEKSCHE WAARD SAMEN MET ONDERNEMERS

30 november

In samenwerking met het DaVinci College en SOB-HW wil Techniek Nederland onderzoeken of er voldoende draagvlak is om een opleiding op het gebied van Technisch Vakmanschap te starten in de Hoeksche Waard.

We zoeken circa 12-15 techniekbedrijven om de inhoud en vorm van de opleiding te bepalen aangezien het een opleiding is die nog niet bestaat. De gedachte is om kleinschalig en pragmatisch te starten met een opleiding, hiervan te leren en vervolgens te groeien in het opleidingsaanbod.

Meedoen biedt ook kans op nieuwe medewerkers

Meedoen betekent invloed uitoefenen op de instroom van technisch goed opgeleide jongeren uit de Hoeksche Waard. Daarnaast sta je als ‘koploper’ vooraan om daadwerkelijk studenten (BBL, BOL en/of stage) in je eigen bedrijf te verwelkomen.

We willen in januari starten met de fysieke brainstormsessie en de groep ondernemers/werkgevers vervolgens af en toe als klankbordgroep gebruiken zodat we de opleiding kunnen opzetten naar de wensen van werkgevers en deelnemers.

Aanmelden kan tot 15 december bij Leo Valk, procesmanager onderwijs & arbeidsmarkt bij SOB-HW. Leo is te bereiken op het emailadres: info@sob-hw.nl

Meer informatie over SOB-HW vind je hier: SOB-HW - Werken en leren in de Hoeksche Waard

Met vriendelijke groet,

Annemiek​te Velde

Regiomanager Zuid‑West Nederland

Techniek Nederland


Terug