Afbeelding

Ondersteuning

De SOB Hoeksche Waard ondersteunt scholen en bedrijven zodat leerlingen uit m.n. het voortgezet onderwijs, in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar, zich kunnen oriënteren op verschillende beroepen in uiteenlopende sectoren. Hierdoor vergroten de leerlingen hun horizon, krijgen een eigentijds en reëel beroepsbeeld en kunnen bewuster een vervolgopleiding kiezen die bij ze past.

Afbeelding

Beroepsoriëntatie

Leerlingen leren via allerlei beroepsoriëntatie-trajecten bedrijven en organisaties in de directe omgeving kennen, waardoor een stageplek of baan in de buurt vanzelfsprekend wordt. Ook voor werkenden en werkzoekenden in de regio is deze samenwerking en beeldvorming van belang. Goed om te weten: het aanbod van mbo-opleidingen in de Hoeksche Waard breidt zich uit en die tendens willen we in de toekomst doorzetten. De SOB HW zet zich ook in voor het Leven Lang Leren en Ontwikkelen van mensen, bedrijven en andere organisaties.

Afbeelding

Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW)

OHW is de belangenbehartiger voor ondernemend Hoeksche Waard. In een vergrijzend gebied als de Hoeksche Waard is het noodzaak een duidelijke visie te ontwikkelen op de toekomst van het bedrijfsleven. Arbeidsplaatsen die vrijkomen moeten worden ingenomen door goed opgeleide, jonge mensen. Daarvoor is contact gezocht met het onderwijs in de regio en is er een samenwerking onstaan; namelijk de Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven Hoeksche Waard.