Op de locatie van Yuverta Klaaswaal wordt de cursus Bodemlevenbeheer aangeboden

21 april

Bodembiodiversiteit gaat over alles wat er leeft en groeit in de grond. Hierbij kun je denken aan bacteriën en schimmels, maar ook aan regenwormen, protozoën en andere micro-organismen. Het bodemleven in Nederland staat onder druk. Dat komt bijvoorbeeld door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, maar ook door een eenzijdig gebruik van de bodem en het gebruik van zware machines waardoor de bodem wordt samengedrukt. Voor de kwaliteit van de bodem is een hoge biodiversiteit van groot belang. Een goed bodemleven zorgt ervoor dat plagen en ziekten op een natuurlijke manier in toom worden gehouden, planten en gewassen goed kunnen groeien en dat (regen-)water kan worden opgenomen en vastgehouden.

Inhoud
De training Bodemleven beheer bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en een excursie van een halve dag (overdag).
• De bodem in Nederland
• Functies van het bodemleven
• Micro-organismen en microbioom (algemeen)
• Ecosysteemdiensten van de bodem
• De rol van bodembacteriën, schimmels, protozoën, nematoden en micro-arthropoda in de ecosysteemdiensten
• Wet bodembescherming
• Voeding voor planten en bemesting
• Organische en anorganische meststoffen
• Welke ecosysteemdiensten kun je verwachten van een sterk en evenwichtig bodemvoedselweb?
• Compost en de kwaliteit van compost
• Compostextract maken en toepassen
• Beoordelen van bodems met behulp van bodemanalyses
• Wat kun je in de praktijk doen om het bodemvoedselweb zo sterk te maken dat er verder geen bemesting en bestrijding meer nodig is?

Excursie: tijdens de excursie brengen we een bezoek aan een bedrijf/werkterrein van een van de deelnemers. We bespreken welke ecosysteemdiensten daar een rol spelen en hoe die ter plaatse op de lange en de korte termijn verbeterd kunnen worden.

Doel
In deze training
• Krijg je inzicht in het belang van bodemleven;
• Weet je wat de indicatoren zijn van een goed bodemleven;
• Weet je welke stappen je kunt zetten om het bodemleven in het eigen bedrijf te stimuleren.

Doelgroep:
• Hoveniers en groenbeheerders die meer inzicht willen krijgen in de biodiversiteit van de bodem en welke maatregelen zij kunnen nemen om het bodemleven te verbeteren.
• Agrariërs die zich richten op kringlooplandbouw.
• Overige geïnteresseerden.

Data:
4 bijeenkomsten op 12 mei, 19 mei, 2 juni en 9 juni van 19.00 – 22.00

Een excursie in overleg met de deelnemers.

Via onderstaande link komt u op de site van Yuverta LLO. Hier is meer informatie te vinden en kunt u zich aanmelden voor de training.

Bodemleven beheer | Yuverta


Terug