CSG Willem van Oranje

CSG Willem van Oranje, afgekort De Willem, is een school voor mavo, (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo. Volg je de havo of het vwo dan doe je dat op onze locatie Zoomwijck aan de Randweg in Oud-Beijerland. Dit is een ruim gebouw met vaklokalen rondom lespleinen. De mavo-locatie Poortwijk aan de Polderlaan is kleinschalig van opzet. Het is een modern en overzichtelijk gebouw met een goede sfeer.

 

Op CSG Willem van Oranje vinden wij het belangrijk dat de leerlingen goed tot hun recht komen. Vanuit een christelijke identiteit treden wij de wereld tegemoet. Wij staan open voor iedereen die het christelijk karakter van de school respecteert. Onze school wordt geleid door de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Hoeksche Waard (VCVO). Het college van bestuur van de vereniging vormt het bevoegd gezag.

 

Onze beide schoolgebouwen zijn goed bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer. Bij beide locaties is een bushalte waar de schoolbus van vervoersmaatschappij Connexxion aankomt en vertrekt.

Bezoek www.dewillem.nl
Actief College

Het Actief College is een school van Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard; dehoekscheschool.nl . Het Actief College is een vmbo-school die staat voor vakkundig, eigentijds beroepsonderwijs. Wij bieden alle leerlingen met een basis-, kader- of gemengd theoretisch (Vak Mavo) niveau een optimale leeromgeving waarin zij zich voorbereiden op hun rol in de veranderende samenleving.

Voor ons betekent dit dat de leerling zich ontwikkelt tot jonge adolescent, een vakkundig beroepsuitoefenaar en verantwoordelijk deelnemer aan de maatschappij.

Het onderwijs op het Actief College is gebaseerd op drie kernwaarden:  
1. Verantwoordelijk - Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.  
2. Betrokken - Je bent maatschappelijk betrokken en je hebt respect voor de ander.  
3. Uitdagend - Je neemt de uitdaging aan om jezelf te ontwikkelen.  

Op het Actief College is er veel te kiezen. We bieden vijf profielen aan:
Zorg & Welzijn; Economie & Ondernemen; Bouw, Wonen & Interieur; Mobiliteit & Transport; Produceren, Installeren & Energie. Binnen elk profiel is het mogelijk een leerwerktraject te volgen.

  Bezoek www.actiefcollege.nl
  Hoeksch Lyceum

  Het Hoeksch Lyceum is een school van Stichting De Hoeksche School, openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard; dehoekscheschool.nl. Het Hoeksch Lyceum kent de volgende opleidingen: mavo, havo en vwo: atheneum en gymnasium.

  De verlengde brugperiode kent in het eerste en tweede jaar zowel homogene als heterogene klassen. De heterogene klas (dakpanklas) bestaat uit twee niveaus. Leerlingen kunnen in ieder geval het eerste niveau van de dakpanklas aan én hebben een goede mogelijkheid om zich te kwalificeren voor het tweede niveau. Vanaf het derde leerjaar zijn er alleen homogene klassen: mavo, havo, atheneum en gymnasium.

  Het Hoeksch Lyceum is een school met een rijke traditie.

  Onze school, ontstaan in 1918 als Rijks-HBS, is uitgegroeid tot een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. Wij hebben een duidelijke missie: een school zijn

  • die haar leerlingen alle kansen biedt om zich verder te ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassenen. Jonge mensen die ontdekken wie ze zijn, verantwoordelijkheid durven nemen en goed kunnen samenwerken. Zij voelen zich thuis in onze zo rijk gevarieerde samenleving.
  • waar ouders kunnen vertrouwen op professionele en betrokken medewerkers. Ouders en personeel halen samen, met respect voor elkaars rol, het beste uit het kind.
  • die medewerkers in staat stelt om met elkaar een werkklimaat te scheppen waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke en professionele ontwikkeling wezenlijke elementen zijn.
  Bezoek www.hoekschlyceum.nl
  Yuverta

  Yuverta vmbo Klaaswaal is een kleine school met ongeveer 410 leerlingen waar bijna iedereen elkaar kent. Bij Yuverta willen we graag dat je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Wij bieden basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en het leerwerktraject aan, met een profiel in Groen.

  Samen proberen we het beste resultaat te halen. Wij vinden het vooral belangrijk dat jij je snel thuis voelt. We hebben leuke en interessante doe-lessen waarbij je van alles leert over dieren, planten en voeding. Kom daarom kennis met ons maken. Tot die tijd vind je op onze website alles wat je moet weten over onze school. We hopen je gauw te zien bij Yuverta vmbo Klaaswaal.

  Bezoek www.yuverta.nl/middelbare-school/scholen/vmbo-klaaswaal/