Geslaagde Hoeksche Inspiratiedag in Strijen

16 mei

Op woensdag 10 mei werd bij KE Fibertec in Strijen een Hoeksche Inspiratiedag georganiseerd. De avond werd geïnitieerd door het voormalige OHW bestuur van afdeling Strijen in samenwerking met de stichting Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (hierna SOB), waar de zogeheten drie O’s in samenwerken met als hoofddoel het onderwijs niveau in de Hoeksche Waard op een hoger plan te brengen. Door de drie O’s: Onderwijs, Overheid en Ondernemers met elkaar in contact te brengen ondersteunen we de steeds duidelijker wordende noodzaak tot samenwerking. In totaal hadden zich bijna 60 geïnteresseerden aangemeld voor deze inspirerende middag.

Na de aftrap door de dagvoorzitter Marco Struik gaf Wethouder economie van de Hoeksche Waard, Paul Boogaard, het belang van de noodzaak tot samenwerking duidelijk aan. We hebben elkaar nodig om de broodnodige stappen te zetten en dit soort initiatieven dragen er aan bij dat de partijen elkaar beter leren kennen en elkaar beter weten te vinden. Want zo veel is duidelijk: de drie O’s hebben totaal verschillende werelden waarin zij opereren maar hebben elkaar tegelijk steeds harder nodig.

We waren als gezegd te gast bij KE Fibertec: een onderneming die gespecialiseerd is in luchtbehandeling door lucht door buizen van textiel gelijkmatig in ruimtes te verspreiden. Het meest bekend zijn wellicht de enorme buizen aan het dak van het Thialf schaatsstadion in Heerenveen die daar de luchtbehandeling regelen. Die komen dus uit Strijen, maar dit type luchtbehandeling wordt in allerlei gebouwen toegepast zoals in een korte presentatie werd uitgelegd.

Leo Valk, de programma manager van de SOB gaf een korte presentatie waarin hij de activiteiten en plannen van de SOB aangaf. Een breed scala aan initiatieven en activiteiten gericht op leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Speeddate sessies
De hoofdmaaltijd van deze middag was een speeddate sessie onder leiding van Bureau Mingle. Aan 12 tafels kregen kleine groepjes van 4 a 5 mensen de gelegenheid om in 8 minuten tijd met elkaar te praten over hun onderneming, hun school of instelling en wat ze voor elkaar konden betekenen. De ondernemers bleven nadat de 8 minuten voorbij waren aan hun tafel zitten en de vertegenwoordigers van scholen en de overheid schoven een tafel op om met andere ondernemers hetzelfde te doen en dat in totaal 6 keer. Het was een gezellig geroezemoes en je kon zien dat het werkte: er werden kaartjes uitgewisseld en afspraken gemaakt voor een vervolg gesprek en dat was precies de bedoeling van deze speeddate.

Na afloop van de speeddates was het tijd om onder het genot van wat hapjes en drankjes nog wat verder te babbelen nu het ijs overduidelijk gebroken was en rond een uur of half acht werd deze middag afgesloten. We kijken met veel tevredenheid terug op dit geweldige evenement en hopen in de toekomst, wellicht op een andere manier, nog veel inspirerende evenementen te kunnen organiseren.

Terug