Specialistenopleiding Technisch Leidinggevende

15 maart

Deze studie is geschikt voor ambitieuze medewerkers in de mobiliteit, bouw, metaal, installatieof elektrotechniek die een vervolgstap willen maken in hun loopbaan. De opleiding verloopt via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), waarin de cursist één dag per week aan de opleiding besteedt. Elke deelnemer start met een eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en wordt getraind op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en vakinhoudelijke kennis. In deze opleiding werkt de cursist samen met de werkgever aan studieopdrachten van het bedrijf. Zo levert de studie niet alleen de deelnemer, maar ook de werkgever waardevolle input.

WERKEN ALS TECHNISCH LEIDINGGEVENDE

Een leidinggevende is de aanvoerder van een team en zorgt voor een adequate planning en organisatie van een project of een afdeling. Hij of zij onderhandelt met derden en draagt de eindverantwoording voor de werkzaamheden, het materiaal en de werkomgeving van het project. Een dergelijke rol vraagt, naast praktische werkervaring, om goede projectbeheersing, organisatorische vaardigheden en communicatie skills. De modules in deze opleiding zijn ontwikkeld om daarbij te helpen.

DE OPLEIDING

De opleiding bestaat uit 12 lesmodules en een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Deelnemers starten met het schrijven van een eigen POP en geven hierin aan op welk vlak de gewenste ontwikkelpunten liggen. Gedurende de hele opleiding wordt er aandacht besteed aan de voortgang op deze punten. De opdrachten worden uitgevoerd binnen het leerbedrijf. Zo kunnen de opgedane kennis en vaardigheden direct toegepast worden in de dagelijkse praktijk. De opleiding wordt afgerond met een Ambitieplan. Het Ambitieplan beschrijft de korte termijnplannen van de cursist en die van het bedrijf.

Bekijk de folder Technisch Leidinggevende 

Bekijk hier de Factsheet Technisch Leidinggevende


INFORMATIE EN AANMELDEN

Kijk op de website van het da Vinci college voor aanvullende informatie of om je aan te melden. 
Terug