Uitnodiging: Webinar 24 maart a.s. Programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt

20 maart

Uitnodiging: Webinar 24 maart a.s. Programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt
Tijd: 14.00-16.30.
Vooraf aanmelden via: info@regiozhd.nl 
Youtube link 

Samen werken aan een toekomstbestendig Zuid-Hollandse Delta?
Er worden drie thema's behandeld:
1. Hybride leren
2. Ruimte binnen wet en regelgeving
3. Samenwerking bedrijfsleven (van buiten naar binnen)

Terug